شرکت پردیس سبز شکرآب

نام برند : دهمیر

صادرات خرما

 

بهترین کیفیت ...بهترین قیمت

محصولات موجود

خرمای مضافتی  10 کیلویی

خرمای مضافتی 10 کیلویی

رطب مضافتی (بمی)

رطب مضافتی (بمی)

رطب مضافتی(جیرفتی)

رطب مضافتی(جیرفتی)

خرما مضافتی

خرما مضافتی